Generální stávkou za svržení vlády!

17.7.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Antikapitalistické hnutí, RIO Česko

proti vlade
  • Současné reformy tvrdÄ› postihnou vÄ›tÅ¡inu obyvatelstva, zamÄ›stnance, studenty, nezamÄ›stnané a handicapované spoluobčany. Je jim nutné zabránit za každou cenu!
  • Vláda od reforem nikdy neodstoupí, bude je prosazovat za každou cenu, včetnÄ› případné korupce (jako v případÄ› Kristýny Kočí) a ohýbáním ústavy (schvalování reforem ve stavu legislativní nouze). Jediná cesta, jak zabránit reformám, je pád vlády.
  • RIO vidí jediné Å™eÅ¡ení ve vytvoÅ™ení silného protivládního hnutí, jehož jádro bude ukotveno v rámci dÄ›lnického hnutí. RIO se v rámci svých skromných možností snaží tomuto cíli aktivnÄ› napomáhat.
  • Nevidíme v tuto chvíli žádný přínos v zakládání nových politických stran a hnutí. Vhodná doba k tomuto kroku jeÅ¡tÄ› nenazrála a pÅ™edčasné pokusy tímto smÄ›rem proto končí neúspÄ›chem.
  • RIO upíná své stÅ™ednÄ›dobé snažení k cíli o zorganizování úspěšné časovÄ› neomezené generální stávky ke svržení vlády a k okamžitým novým volbám zcela bez volebních kampaní.

Prohlášení RIO

Praha 15. 7. 2011

Žádný komentář

Blíží se další ročník letní akademie RIO

10.7.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Antikapitalistické hnutí, RIO Česko

Od 5. do 7. srpna 2011 se v BerlínÄ› uskuteční další ročník úspěšné letní marxistické akademie RIO!

RIO letní akademie

Akademie RIO je akcí vhodnou spíše pro zkuÅ¡enÄ›jší aktivisty a pokročilejší zájemce o revoluční teorii a marxismus. Mezi hlavní letoÅ¡ní témata bude patÅ™it Latinská Amerika a její perspektivy a poučení z intervencí v dÄ›lnických bojích v různých zemích, kde působí RIO a FT, která s naší organizací akci spolupořádá…

Kontaktujte nás, pokud máte zájem o ÃºÄast na naší letní RIO akademii!

e-mail: rio-cz (at) seznam.cz

www.facebook.com/ri­o.cz

Žádný komentář

Zaměstnanecký zpravodaj RIO - březen

8.4.2011 8.00
V rubrice Aktuálně, Časopis, RIO Česko

RIO ZZ brezenPÅ™edstavujeme další číslo ZamÄ›stnaneckého zpravodaje RIO, který naÅ¡e organizace pravidelnÄ› šíří mezi aktivní zamÄ›stnance. Pokud máte zájem obdržet toto či další čísla v elektronické nebo tiÅ¡tÄ›né podobÄ› a pomoci nám ho dále šířit, kontaktujte nás na e-mail: rio-cz (at) seznam.cz.

V bÅ™eznovém číslo se můžete dočíst podrobnosti o kampani odborových svazů s názvem , článek RIO k nedávným událostem v EgyptÄ› a Tunisku, rozhovor s odborářem nejen o odborech a pozvánku na bÅ™eznovou demonstraci ProAltu v Praze (toto číslo ZamÄ›stnaneckého zpravodaje RIO vyÅ¡lo začátkem bÅ™ezna). Od příštího čísla plánujeme pravidelnou právní poradnu pro pracující, tzv. PPPPP.

Žádný komentář

Pozvánka na veřejnou diskusi RIO

30.3.2011 19.00
V rubrice Aktuálně, RIO Česko

Pozvánka na veřejnou diskusi RIO

REVOLUCE V ARABSKÉM SVÄšTE A ROLE ŽEN

sobota 9. dubna od 17:00

Horákův sál, Lidový dům, Hybernská 7a, Praha 1

vystoupí zahraniční host Victor Jalava (tlumočení do češtiny zajištěno)

pořádá RIO – www.rio.cz.tc

plakat

Žádný komentář

Dopis RIO novým odborům

19.3.2011 11.00
V rubrice Aktuálně, Dělnické boje, Domácí dění, RIO Česko

odboryMezi klíčové priority práce naší mezinárodní organizace RIO patří podpora sebeobrany a sebeorganizace zamÄ›stnanců a zamÄ›stnankyň přímo na pracoviÅ¡tích. V nÄ›kterých případech, například když jsou již existující odbory zkostnatÄ›lé či jdou přímo na ruku zamÄ›stnavatelům, podporujeme vznik nových struktur. V případÄ›, kdy na pracoviÅ¡ti žádná odborová organizace neexistuje, navrhujeme zamÄ›stnancům založit vlastní základní organizaci již existujícího svazu. A právÄ› k tomu doÅ¡lo v případÄ› jedné obchodní provozovny v Praze. ÄŒlenové RIO byli se zamÄ›stnanci a zamÄ›stnankynÄ›mi této společnosti v kontaktu a od počátku podporují jejich snahu bojovat za svá práva. O vývoji situace na tomto pracoviÅ¡ti vás budeme pravidelnÄ› informovat. Nyní vám pÅ™inášíme text dopisu, který jsme členkám této novÄ› ustanovené základní organizace zaslali.

Vážené zaměstnankyně a nyní již také vážené odborářky,

jménem mezinárodní levicové organizace RIO vám chceme vyjádřit naši plnou podporu.

V současné dobÄ› bohužel nebývá moc zvykem, aby mladí zamÄ›stnanci a mladé zamÄ›stnankynÄ› bojovali za svá práva a postavili se Å¡ikanÄ› zamÄ›stnavatelů a šéfů. Dokonce i v případech, kdy už ve firmách odbory existují, mladí lidé do nich moc nevstupují. Vy jste se vÅ¡ak vydali cestou pÅ™esnÄ› opačnou. Rozhodly jste se bránit svá práva a založily jste na svém pracoviÅ¡ti odbory. Proto se zájmem sledujeme vaÅ¡i situaci a věříme, že by se i zásluhou právÄ› vaÅ¡eho příkladu mohla česká veÅ™ejnost opÄ›t více aktivizovat a aktivnÄ› bojovat jak proti současné vládÄ› a jejím neoliberálním reformám, tak proti soustavnému tlaku nadnárodních korporací, které vymýšlí stále nové a nové způsoby, jak obyčejné zamÄ›stnance zbavit jejich práv a co nejvíce je vyždímat.

Pokračování »

2 komentáře

Dopis RIO mimořádnému sjezdu zbytků NAL

17.3.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, RIO Česko

nal

ZveÅ™ejňujeme dopis RIO určený sjezdu NAL, který se uskuteční v Praze v sobotu 19. bÅ™ezna 2011.

Vážení soudruzi, rádi bychom jménem mezinárodní organizace RIO zaslali mimořádnému sjezdu NAL krátký dopis hodnotící působení této organizace.

Nová antikapitalistická levice byla nápadem na sjednocení české radikálnÄ› levicové scény. Tato myÅ¡lenka se nÄ›kterým z nás už od počátku zdála utopická, a jak se pozdÄ›ji ukázalo, mÄ›li jsme pravdu. NAL byla nakonec založena jen jako spojení tehdejšího Reva a SOP s nÄ›kolika dalšími aktivisty. Projekt mÄ›l zpočátku určitý potenciál k růstu. Po založení se organizace snažila o pravidelnou práci a intervenci na důležitých akcích. Její vliv a počet členů vÅ¡ak neustále klesal.

Pokračování »

3 komentáře

Zaměstnanecký zpravodaj RIO - únor

27.2.2011 8.00
V rubrice Aktuálně, RIO Česko

ZZ2Proti neoliberálním reformám Kalouskovy vlády se musíme postavit a společnÄ› proti nim bojovat! V září se v Praze konala velká odborová demonstrace, které se zúčastnilo pÅ™es 40 tisíc lidí. To je dobrý začátek. NaÅ¡e nejvÄ›tší síla je ale na pracoviÅ¡tích. K zastavení reforem je potÅ™eba vybudovat silné a bojovné hnutí aktivních zamÄ›stnanců.

A právÄ› tomuto cíli chce RIO napomoci vydáváním a šířením pravidelného magazínu pro aktivní zamÄ›stnance – ZamÄ›stnaneckého zpravodaje RIO. Ten vychází vždy na začátku mÄ›síce. Ke konci mÄ›síce ho zveÅ™ejníme na naÅ¡ich webových stránkách. Pokud máte zájem dostávat ho v elektronické nebo tiÅ¡tÄ›né podobÄ› ihned a pomoci nám ho dále šířit, kontaktujte nás na e-mail: rio-cz (at) seznam.cz.

Únorové číslo ZZ ke stažení zde!

3 komentáře

Politika, demonstrace, zábava – takový byl letošní LLL víkend RIO v Berlíně

22.1.2011 9.00
V rubrice Aktuálně, Antikapitalistické hnutí, RIO Česko

RIO LLL 2011Ve dnech 8. – 9. ledna 2011 pořádalo RIO LLL (Luxemburg-Liebknecht-Lenin) víkend, jehož součástí byly sobotní veÅ™ejné diskuse, jejichž důraz byl položen pÅ™edevším na podzimní boje ve Francii, a tradiční nedÄ›lní demonstrace. Z ÄŒeské republiky v sobotu ráno vyrazila čtyřčlenná výprava, jejíž členové byli nakonec na seminářích bohužel jedinými českými zástupci. Celkem se sobotních rozprav zúčastnilo okolo 40 lidí.

Po krátkém úvodu začala první část semináře RIO a FT, jejímž tématem byla situace protestního a stávkového hnutí v pobočce společnosti UPS v Turecku, jejíž zamÄ›stnanci již Å¡est mÄ›síců stávkují. Tento boj byl díky rozsáhlé mezinárodní kampani, kterou pomáhalo RIO organizovat, doveden do vítÄ›zného konce, když UPS ustoupila a znovu zamÄ›stnala 151 pracovníků ze 162 a vyplatila jim mzdy za dobu stávky. Zájem situaci v Turecku a projevy solidarity s tureckými pracujícími jsou pro nÄ›mecké hnutí nesmírnÄ› důležité, neboÅ¥ velkou část pracující třídy v NÄ›mecku tvoří právÄ› Turci a Kurdové.

Pokračování »

Jeden komentář