Regionální volby v Argentině: zvolení kandidátů Dělnické levicové fronty v provincii Neuquén uvítali pracující a levicoví aktivisté z celé země!

30.6.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Latinská Amerika, Antikapitalistické hnutí

FITMezinárodní revoluční organizace RIO úzce spolupracuje s Trockistickou frakcí ÄŒtvrté internacionály (TF-ÄŒI), organizací, která čerpá svou sílu nejen ze své relativní velikosti (tisíce členů), ale hlavnÄ› z dlouhodobÄ› ukotvených pozic v rámci dÄ›lnického hnutí zejména Latinskoamerických zemí. Argentinská sekce TF-ÄŒI se nazývá PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas – Socialistická dÄ›lnická strana) a v Äervnu 2011 zaznamenala úspÄ›ch v regionálních volbách.

PTS spolu s dalšími dvÄ›ma organizace Partido Obrero a Izquierda Socialista postavila do voleb společnou kandidátku sjednocené revoluční levice s názvem DÄ›lnická levicová fronta – Frente de Izquierda y los Trabajadores (zkrácenÄ› FIT). Nejvyššího zisku 4 % dosáhla koalice FIT v provincii Neuquén na stÅ™edozápadÄ› Argentiny u hranic s Chile. Neuquén je prosperující a silnÄ› industrializovaný region, zejména s důlním a ropným průmyslem. Regionální kandidátka FIT obdržela více než 10 400 hlasů.

Pokračování »

Jeden komentář

Chávez a jeho „nultá internacionála“

24.2.2010 13.00
V rubrice Archiv, Latinská Amerika

Jak by měli socialisté reagovat na výzvu Hugo Cháveze k vytvoření páté internacionály?

Na mezinárodním setkání levicových stran v Caracasu dne 21. listopadu 2009 vyzval venezuelský prezident Hugo Rafael Chávez Frías k vytvoÅ™ení páté internacionály. Jak by na tuto výzvu mÄ›li reagovat revoluční socialisté? Chceme využít příležitosti a pÅ™ispÄ›t k diskusi o tom, jaký druh organizace je nezbytný k účinnému boji proti kapitalismu. Prvním krokem je podle nás analýza sociálních sil a politického programu obsažených v ChávezovÄ› výzvÄ›.

Pokračování »

Žádný komentář

Evo Morales opět prezidentem

24.1.2010 19.36
V rubrice Aktuálně, Latinská Amerika

V nedÄ›li 6. prosince 2009 se ve dvojích bolivijských volbách, označených mezinárodními odborníky za bezproblémové, potvrdila úspěšnost vládnutí socialistického prezidenta Eva Moralese. V prezidentských volbách obdržel více než 60 % hlasů, zatímco jeho konzervativní soupeÅ™ Villa pouhých 27 %. V souběžných parlamentních volbách zase Moralesovo Hnutí za socialismus (MAS) získalo vÄ›tÅ¡inu v obou komorách Národního kongresu. Jde o ÃºspÄ›ch o to vÄ›tší s ohledem na fakt, že se Moralesovi podaÅ™ilo získat jeÅ¡tÄ› více hlasů než pÅ™ed 4 lety, kdy získal 53 % hlasů. Ve 130členné Poslanecké snÄ›movnÄ› sice MAS dnes získala jen prostou vÄ›tÅ¡inu 82 kÅ™esel, což Moralesovi brání uplatnit bez potíží novou ústavu z letoÅ¡ního ledna. Na to by musel získat dvoutÅ™etinovou vÄ›tÅ¡inu. Tu se mu vÅ¡ak podaÅ™ilo drtivÄ› získat v 36členném Senátu s 25 kÅ™esly, čímž zde skončila dosavadní nadvláda opozice.

Pokračování »

Jeden komentář

Obamismus – „Rozděl a panuj“

9.11.2009 9.57
V rubrice Latinská Amerika, Made in USA

Stará politika v novém taktickém kabátku. Tak by se fakticky dala charakterizovat ona „zmÄ›na“, o které prezident Obama ve svých pÅ™edvolebních projevech mluvil k uším Latinské Ameriky. Na zmÄ›nÄ› taktiky jsou ostatnÄ› postaveny prakticky vÅ¡echny zmÄ›ny, které se pod Obamovím vedením zatím udály. USA jsou stále v rukou velkých nadnárodních korporací a stejnÄ› tak svÄ›t je devastován kapitalismem. Žádná „spása“ nepÅ™iÅ¡la, a v podobÄ› loutky Obamy ani pÅ™ijít nemohla. Ale nyní k Hondurasu a taktice rozdÄ›l a panuj v ObamovÄ› podání, které pÅ™edstavuje onu „zmÄ›nu“, jež toliko sliboval ve svých pÅ™edvolebních lžích.

Pokračování »

Žádný komentář

„Když můžeme řídit továrnu, můžeme také řídit zemi“

29.10.2009 8.40
V rubrice Latinská Amerika, Dělnické boje

Raul GodoyInterview s Raulem Godoyem, dÄ›lníkem a odborovým aktivistou továrny Zanon

Raul Godoy (narozen 1965) pracuje na glazurovací lince v keramičce Zanon v patagonském mÄ›stÄ› Neuquén. Je rovněž viceprezidentem Svazu keramických dÄ›lníků v Neuquénu (SOENC) a hrál vedoucí úlohu v boji pracujících Zanonu v letech 2001–02, který skončil okupací továrny dÄ›lníky. Od roku 2002 vyrábÄ›jí zamÄ›stnanci Zanonu pod svoji vlastní kontrolou a pÅ™ejmenovali svoji firmu na FaSinPat (Fabrica Sin Patrones – továrna bez šéfů) Pokračování »

Žádný komentář

Zanon patří dělníkům!

27.10.2009 8.55
V rubrice Latinská Amerika, Dělnické boje

Výsledky hlasování byly oznámeny jen chvilku pÅ™ed půlnocí 12. srpna: Parlament argentinské provincie Neuquén hlasoval 26 ku 9 pro zákon na vyvlastnÄ›ní kermaické továrny Zanon. Budovy, stroje a dokonce i obchodní značka „Zanon“ již nepatří kapitalistovi Luigi Zanonovi, ale dÄ›lnickému družstvu FaSinPat (Fabrica Sin Patrones – čili továrna bez šéfů).

PÅ™ed parlamentem sledovalo zasedání shromáždÄ›ní na velké obrazovce nÄ›kolik set dÄ›lníků Zanonu i jejich sympatizantů. Poté, co byl zákon pÅ™ijat, začali okamžitÄ› oslavovat, kÅ™ičet a jásat. VyvlstnÄ›ní bylo výsledkem boje, který probíhal již více než osm let.

Pokračování »

Žádný komentář

Honduras: Pučisté využili vítězství v jihoafrickém fotbalovém Světovém poháru

22.10.2009 8.08
V rubrice Latinská Amerika

Postup na Mistrovství svÄ›ta ve fotbale v Jihoafrické republice se logicky výraznÄ› projevil v náladÄ› obyvatel v současném popÅ™evratovém Hondurasu. Sesazený prezident Hondurasu, Manuel Zelaya, si stanovil termín do čtvrtka 15.října na výsledek jeho jednání s pučistickou vládou. AvÅ¡ak po tÄ›sném vítÄ›zství 1:0 honduraského národního týmu v kvalifikačním utkání SvÄ›tového poháru proti Salvadoru ve stÅ™edu večer, se prakticky jedinou vÄ›cí, která honduraské obyvatele začala zajímat, stal fotbal.Buržoazní tisk jeÅ¡tÄ› pÅ™ed vítÄ›zstvím otisknul vlastenecká hesla typu „Vzhůru do Jižní Afriky za vítÄ›zstvím!". Téhož večera po zápase pronikly desítky tisíc nadÅ¡ených lidí do ulic ve vÅ¡ech vÄ›tších mÄ›stech.

Pokračování »

Žádný komentář

Honduras: DvÄ› demonstrace v TegucigalpÄ›

20.10.2009 18.58
V rubrice Latinská Amerika

Silné a slabé stránky hnutí odporu v Hondurasu z pohledu očitého svÄ›dka

Byl to již 107. den protestů proti puči v Hondurasu: V pondÄ›lí „Resistencia" pořádala demonstraci v Kennedyho čtvrti v hlavním mÄ›stÄ› Tegucigalpa. Kvůli masivní přítomnosti policie a vojáků bylo zhruba 400 demonstrantů donuceno zůstat na chodníku. Ale zůstali bojovní. Nejenže požadovali návrat sesazeného prezidenta Manuela Zelayi, ale také svolání ústavodárného shromáždÄ›ní, aby nahradilo ústavu z roku 1982, o které pučisté tvrdí, že je jejich základem.

Pokračování »

Žádný komentář