Smutné výročí vraždy příbramského antifašisty

31.1.2011 12.00
V rubrice Aktuálně, Krajní pravice/rasismus, Domácí dění

kucera

Jsou tomu právÄ› tÅ™i roky, co v Příbrami na ulici ÄŒeskoslovenské armády doÅ¡lo k pravdÄ›podobnÄ› nejznámÄ›jšímu případu zabití človÄ›ka neonacistou. Teprve 18letý Jan Kučera, uvÄ›domÄ›lý antifaÅ¡ista a hrdý přísluÅ¡ník subkultury skinheads, se v tento osudný den neváhal postavit skupinÄ› podnapilých, hajlujících faÅ¡istů a za svoji obdivuhodnou statečnost zaplatil životem. Jiří Fous, jeden z hajlujících nácků, vytáhl na neozbrojeného Honzu bajonet a nÄ›kolikrát ho bodl. O den pozdÄ›ji Honza smrtelným zranÄ›ním podlehl. Smutnost a absurdnost celé události dokresluje fakt, že vrah byl neonacista romského původu. Hlavním terčem násilí a nenávisti nácků nebývají ani tak „podÅ™adné rasy“ či „nepracující cikáni“; jejich hlavním nepřítelem jsou právÄ› lidé, jako byl Honza – svobodnÄ› smýšlející mladí antifaÅ¡isté a antikapitalisté.

Pokračování »

Žádný komentář

NAL podpořila antifašisty ve Svitavách

29.7.2010 10.00
V rubrice Aktuálně, Krajní pravice/rasismus

SvitavyÄŒeÅ¡tí neonacisté si každoročnÄ› pÅ™ipomínají odsouzení Vlastimila Pechance, který v roce 2001 ve Svitavách údajnÄ› ubodal mladého Roma Otu Absolona (jak totiž u soudu upozorňoval například zmocnÄ›nec pozůstalých Jakub Polák, existuje podezÅ™ení, že i v tomto případÄ› doÅ¡lo k odsouzení obÄ›tního beránka místo skutečných vrahů z prominentních rodin). Letos pÅ™ipadla jejich akce na sobotu 24. července. Vedle neonacistů se ale do Svitav sjeli také jejich odpůrci, aby dali najevo, že Svitavy neonacistům nepatří a nemají tu co pohledávat. Nakonec za doprovodu policie proÅ¡lo pÅ™ibližnÄ› 150 neonacistů mÄ›stem a pÅ™ečetlo zde své projevy a Pechancův dopis z vÄ›zení. Proti jejich pochodu se zmobilizovali pÅ™edevším místní antifaÅ¡isté a Romové, ale podpoÅ™it je pÅ™ijeli i lidé odjinud, včetnÄ› členů NAL z Prahy a Brna.

Pokračování »

Jeden komentář

Náckové, táhněte ze stadionů!

15.6.2010 10.00
V rubrice Aktuálně, Krajní pravice/rasismus

Společně proti rasismu na fotbalových stadionech!

skshomer

Každý, kdo se zajímá o fotbal a dÄ›ní v hlediÅ¡tích fotbalových stadionů, nebo alespoň trochu sleduje média, si musel vÅ¡imnout, že nejen v naší zemi vzrůstá počet projevů rasismu na fotbalových stadionech. Původci jsou zejména příznivci neonacistických a nacionalistických hnutí, v ÄŒechách zejména Národní odpor a Autonomní nacionalisté.

Projevy rasismu se obecnÄ› začaly šířit již po roce 1989 v souvislosti se vzrůstající popularitou subkultury skinheads. Tato subkultura vznikla v 60. letech 20. století. Ze začátku se jednalo o nepolitickou subkulturu, ale časem se vÄ›tÅ¡ina skinheads pÅ™iklonila k neonacismu, i když existují i antifaÅ¡ističtí skinheads, tzv. SHARP, ale v porovnání s neonacisty zaujímají zejména ve stÅ™ední a východní EvropÄ› jen marginální skupinu.

Pokračování »

Žádný komentář

Akce D.O.S.T. - trapnost z obou stran

30.4.2010 23.23
V rubrice Aktuálně, Krajní pravice/rasismus, Domácí dění

dostAvizovali jsme protiakci, sluší se tedy pÅ™inést reportáž, i když v tomto případÄ› téměř není z Äeho. Demonstrace klerofaÅ¡istické iniciativy D.O.S.T., která byla pÅ™esunuta na 28.dubna, probÄ›hla komornÄ› a za naprostého nezájmu novinářů i kolemjdoucích. Na shromáždÄ›ní proti antidiskriminaci se seÅ¡lo zhruba 30 lidí, vÄ›tÅ¡inou starých známých jako FrantiÅ¡ek ÄŒervenka z Národního sjednocení nebo Michal Semín, Å™editel Institutu svatého Josefa. ÄŒlenové RIO navÅ¡tívili protiakci, která ale, upřímnÄ› Å™ečeno, rovněž nestála za nic. SeÅ¡lo se na ní asi 20 lidí, pÅ™evážnÄ› sympatizantů Strany zelených, které se povedlo akci dominovat, hlavnÄ› díky svému pÅ™edsedovi LiÅ¡kovi, který se hbitÄ› pÅ™esouval, aby byl vždy v zábÄ›ru kamer a fotoaparátů tÄ›ch pár přítomných novinářů. Rovněž zvolení parodických hesel bez dostatečného vysvÄ›tlení se neukázalo být jako nejlepší nápad, zvlášť když texty typu „Dost Židů ve vládě“ a „Ženy patří k plotně“ nÄ›kteří kolemjdoucí zjevnÄ› nepochopili jako recesi. Nezájem veÅ™ejnosti a ubohost demonstrace D.O.S.T. pro nás ale byly dostatečnou náplastí na neduhy protiakce .

Žádný komentář

Liberecký mítink si Dělnická strana za rámeček nedá :-)

4.4.2010 22.00
V rubrice Aktuálně, Krajní pravice/rasismus

DS v LiberciV sobotu 3. dubna se od 16:00 konal v centru Liberce na námÄ›stí Dr. Edvarda BeneÅ¡e pÅ™ed radnicí pÅ™edvolební mítink DÄ›lnické strany sociální spravedlnosti. Hodinové exhibici pÅ™edsedy Vandase ale pÅ™ihlíželo jen pÅ™ibližnÄ› 20 sympatizantů DS a zájemců o její politiku. To ale jeÅ¡tÄ› ani zdaleka nebyla pro faÅ¡isty ta nejhorší událost dne. Vandas stál u auta a mluvil do megafonu pÅ™idÄ›laného na stÅ™eÅ¡e vozu. Protože vjel na námÄ›stí pÅ™es zákaz vjezdu, dostal od mÄ›stské policie pokutu za dopravní pÅ™estupek, což ho velmi rozčílilo. Ani to ale nakonec pro nÄ›j nebyla nejhorší zpráva. Liberečtí antifaÅ¡isté se totiž rozhodli svolat protiakci a pÅ™edvolební mítink DÄ›lnické strany tak naruÅ¡ilo na 100 jejich odpůrců, pÅ™evážnÄ› mládeže. Svůj liberecký pÅ™edvolební mítink si tak DS za rámeček určitÄ› nedá.

Pokračování »

Jeden komentář

Fotografie z protestu proti DS v Liberci na webu NAL

4.4.2010 21.59
V rubrice Aktuálně, Krajní pravice/rasismus

Více fotografií z protestu proti pÅ™edvolebnímu mítinku DÄ›lnické strany sociální spravedlnosti v Liberci naleznete na stránkách Nové antikapitalistické levice NAL – www.antikapita­lista.cz!

DS v Liberci

Jeden komentář

Náckové neprošli! (+foto z Drážďan)

15.2.2010 9.00
V rubrice Fotogalerie, Krajní pravice/rasismus

Jak jste se mohli dozvÄ›dÄ›t už i ze vÅ¡ech mainstreamových médií, neonacisté v Drážďanech tento rok pohoÅ™eli. SeÅ¡el se jich pÅ™ekvapivÄ› malý počet, v čem hrálo roli jak nepříznivé počasí, tak rozsáhlé policejní kontroly a nepochybnÄ› i očekávaná masová mobilizace antifaÅ¡istů a levice, která jim už v roce 2009 znemožnila projít po plánované trase. LetoÅ¡ní rok byl pak z tohoto pohledu jeÅ¡tÄ› úspěšnÄ›jší. Oficiální část akcí, které se mj. zúčastnil i Äeský ministr Kocáb, se konala v historickém centru mÄ›sta a podílelo se na ní více než deset tisíc lidí. Neonacisté se scházeli na nádraží v druhé části mÄ›sta za Å™ekou, odkud původnÄ› mÄ›li vyrazit právÄ› do historického centra. Policie si ale byla vÄ›doma, že vytlačit tolik lidí a zabezpečit volný pochod neonacistům by bylo nad její síly, nemluvÄ› o politické neochotÄ› rozhánÄ›t poklidný lidský Å™etÄ›z včetnÄ› politiků a maminek s dÄ›tmi.

Pokračování »

Žádný komentář

17. listopadu proti náckům

20.11.2009 23.42
V rubrice Krajní pravice/rasismus, Domácí dění

Akce Studentů proti rasismu 17.11.0917. listopad, výročí dvou významných událostí českých dÄ›jin, byl letos režimem zaranžován do podoby rádoby-masového ohluÅ¡ujícího spektáklu nekriticky oslavujícího novou dobu a nové pány. Vzpomínky Havlů, Vondrů, Chaunů, Pajerových, Rumlů a jiných dobÅ™e zaopatÅ™ených disidentů a pak, zcela na okraji pár poznámek o Petru Millerovi, pochodech dÄ›lníků z ÄŒKD (kterým se režim odvděčil tak, že za deset let jim zbyly už jen oči pro pláč) a generální stávce pracujících; koncerty „hvÄ›zd“ i hvÄ›zdiček, které si nedostatek talentu kompenzují „správnou“ politickou orientací svých textů kopajících do levice a do „pro-moskevského“ Klause; bÄ›hání za banánem – symbol úplné mentální vyprahlosti nové doby, obrazy nikoliv nepodobné alegorických vozům 50. let s válečnými Å¡tváči a  „zrádci“ pÅ™ipravujícími nový Mnichov/dnes Únor. A do toho jeÅ¡tÄ› ty zlobivé dÄ›ti Systému z DÄ›lnické strany…

Pokračování »

Žádný komentář