V pondělí zastavme dopravu!!

9.6.2011 19.00
V rubrice Aktuálně, Dělnické boje, Domácí dění

stavka-doprava

Odboráři vyhlásili stávku. Podpořme je!

Velké problémy dostat se do práce nebo do Å¡koly mohou mít v pondÄ›lí desítky tisíc ÄŒechů. Dopravní odbory chtÄ›jí vyhlásit na tento den stávku. Ta by se mÄ›la dotknout veÅ™ejné dopravy v Praze, BrnÄ› a železnic po celém ÄŒesku. Odboráři uvažují také o zablokování vybraných silnic.

O stávce, která by mÄ›la vypuknout v pondÄ›lí 13. června maily, které kolují mezi zamÄ›stnanci pražského dopravního podniku. Dopravu by odbory v Praze chtÄ›li zastavit od 03:00 do 16:00. Vyhlásili to na svém serveru.

V BrnÄ› by podle tiskové mluvčí tamního dopravního podniku mohla stávka začít v pondÄ›lí ráno ve 04:00 a trvat by mÄ›la 24 hodin. Ostatní mÄ›sta a železničáři své pÅ™ipojení jeÅ¡tÄ› zvažují. Odboráři jí chtÄ›jí protestovat proti vládním reformám.

Pokračování »

Žádný komentář

Stávka v Ostravě se nedaří, i tak je však inspirativní!

2.6.2011 6.30
V rubrice Aktuálně, Dělnické boje, Domácí dění

stavka

Ve stÅ™edu 1. června vypukla v OstravÄ› stávka v mÄ›stské hromadné dopravÄ›. Řidiči autobusů a tramvají se rozhodli místo sejít se místo v práci na společném shromáždÄ›ní v centru mÄ›sta u Å™editelství dopravního podniku a podpoÅ™it tak své požadavky ve vztahu k dopravnímu podniku a mÄ›stu. Žádají navýšení platů alespoň o 5%. MÄ›sto a ostravský DP jim nabízí jen 1,5%, což vÅ¡ak nepokryje ani inflaci. Mimochodem vedení mÄ›sta, které se tvrdÄ› dohaduje s odboráři, tvoří koalice ÄŒSSD a ODS.

„MÄ›sto si musí dupnout, jsme ochotni se za nÄ›j postavit. To, co se dÄ›je v této republice, už je ožebračováním lidí. VÅ¡e se zdražuje, poplatky pÅ™ibývají, ale platy stagnují či klesají,“ prohlásil pÅ™edseda odborářů Protivínský.

Sympatické je, že své ostravské kolegy podpoÅ™ili Å™idiči z jiných mÄ›st v regionu. „Nejsme stávkokazi, tÄ›m je tÅ™eba otevřít oči!“ vyjádÅ™ili se v solidárním dopise a odmítli nabídku DP Ostravy, aby bÄ›hem stávky zaskočili za stávkující.

Bohužel se vÅ¡ak Å™ada stávkokazů naÅ¡la v samotné OstravÄ›. Potest odborů byl tak nakonec velmi slabý. Místo ochromení mÄ›sta doÅ¡lo jen k malým omezením, což značnÄ› stíží situaci stávkujících pro další vyjednávání. Trolejbusy jezdili ve stÅ™edu zcela bez omezení, autobusů a tramvají vyjelo 60–70%. Obyvatelé Ostravy v mnoha případech ani nevÄ›dÄ›li, že se nÄ›jaké stávka v dopravÄ› vůbec koná.

Stávku na vlastní oči sledoval i sympatizant RIO Mirek, takže se Vám pokusíme pÅ™inést v nejbližších dnech i rozhovor se stávkujícími zamÄ›stnanci i pohled Å™idiče, který se stávky nezúčastnil a v roli „stávkokaze“ pracuje dál. I když se stávka zamÄ›stnanců ostravského dopravního podniku nejspíše moc nezdaří, je inspirací pro další velká mÄ›sta, kde je situace zamÄ›stnanců v dopravÄ› rovněž tristní. Horké (myÅ¡leno politicky) české léto začíná nabírat na obrátkách…

Jeden komentář

Téměř 50 tisíc lidí protestovalo na demonstraci odborů proti vládním reformám

28.5.2011 9.00
V rubrice Americká základna, Dělnické boje, Domácí dění

odbory

V sobotu 21. kvÄ›tna 2011 se v Praze konala velká odborová demonstrace proti chystaným neoliberálním reformám současné pravicové koalice. Jednotlivé vládní návrhy by mÄ›ly pÅ™icházet do snÄ›movny v průbÄ›hu června, aby mohly ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů platit už od nového roku. PrávÄ› proto byl konec kvÄ›tna ideálním časem vládÄ› ukázat, že její návrhy narazí na silný odpor.

Demonstrace začala v 11 hodin pÅ™ed Domem odborových svazů v Praze na ŽižkovÄ›, kde se postupnÄ› shromažďovaly delegace jednotlivých odborových organizací. NÄ›které svazy se vÅ¡ak demonstrace vůbec neúčastnily a nesouhlasily s jejím pořádáním. VÄ›tÅ¡ina odborových svazů sdružených v centrále ÄŒMKOS se ale účastnila s nadÅ¡ením. Tisíce lidí pÅ™ijely i ze vzdálených regionů, napÅ™. Ostravska.

ÄŒlenové RIO pÅ™iÅ¡li akci podpoÅ™it v maximální možné míře. Na demonstraci jsme vůbec poprvé pÅ™edstavili náš nový stánek, který je vÄ›tší než ten minulý a má profesionální potisk. U stánku jsme zájemcům rozdávali naÅ¡e letáčky s heslem „Za generální stávku“ a další materiály – samolepky a zejména ZamÄ›stnanecké zpravodaje. Také jsme sbírali podpisy na petici iniciativy ProAlt proti důchodové reformÄ›.

Pokračování »

Žádný komentář

Podpořme demonstraci odborových svazů!

14.5.2011 9.00
V rubrice Aktuálně, Dělnické boje, Domácí dění

V sobotu 21.kvÄ›tna zažije Praha další demonstraci pro současné neoliberální vládÄ›. Tentokrát vyjdou do ulic odboráři. PodpoÅ™me vÅ¡ichni jejich akci a propagujme na ni revoluční politiku jako východisko ze současné krize!

odbory

Žádný komentář

Demonstrace 7.5. proti vládním reformám se zúčastnilo téměř 3000 lidí!

8.5.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Antikapitalistické hnutí, Domácí dění

zavadil 7.5

---------- Na demonstraci proti vládním reformám pořádané iniciativou ProAlt se v sobotu odpoledne na námÄ›stí Jana Palacha seÅ¡lo skoro 3000 lidí.

Na akci vystoupil i Å¡Ã©f ÄŒeskomoravské konfederace odborových svazů (ÄŒMKOS) či pÅ™edseda Národní rady postižených Krása. Zhruba polovina účastníků se po skončení shromáždÄ›ní vypravila na pochod k ÃºÅ™adu vlády. Vyrazili k Národnímu divadlu, pak pÅ™es most na Malou Stranu a ulicí Karmelitskou k sídlu kabinetu.

Současná vláda musí skončit. Myslím, že vše nasvědčuje tomu, že také skončí, řekl mluvčí iniciativy proAlt Ondřej Lánský. Kabinet označil za vládu korupce a rozpočtových škrtů, která frontálně útočí na život většiny.

Vládní reformy a způsob jejich projednávání kritizoval dnes z pódia pÅ™edák ÄŒMKOS Jaroslav Zavadil. Odboráři tvrdí, že reformní zámÄ›ry kabinetu mají jen vytahat další peníze z kapes lidí. Vedou proti nim kampaň a chystají vlastní akce. Hrozil případnÄ› i stávkou.

Pokračování »

Žádný komentář

ČMKOS přerušuje jednání v tripartitě

25.4.2011 9.00
V rubrice Aktuálně, Dělnické boje, Domácí dění

tripartitaKlíčové jednání tripartity – o důchodové, daňové, zdravotnické a sociální reformÄ› je pro ÄŒMKOS naprostým zklamáním. Projednávání tÄ›chto reforem je od samého počátku provázeno neochotou vlády náležitÄ› diskutovat o naÅ¡ich návrzích a zejména nezájmem zvažovat velká rizika a dopady, které vládní reformy občanům způsobí. Nezájem vlády dosáhnout Å¡iršího konsensu se plnÄ› projevil v minulých dnech.

ÄŒMKOS s plnou odpovÄ›dností prohlaÅ¡uje, že vláda v naprostém rozporu se svým prohlášením navrhovanými reformami jeÅ¡tÄ› více prohloubí zadlužení ÄŒeské republiky. Neprojevila minimální schopnost bojovat s korupcí, zabránit rozkrádání penÄ›z z veÅ™ejných financí. Reformy si plete se Å¡krtáním a zdražováním.

Pokračování »

Žádný komentář

Iniciativa ProAlt zve na generální zkoušku kolektivní demise vlády!

14.4.2011 9.00
V rubrice Aktuálně, Domácí dění

vlada krizeIniciativa ProAlt chce této nekompetentní vládÄ› Å¡krtů pomoci v hledání východisek z její těžké situace uspořádáním generální zkouÅ¡ky kolektivní demise. Kompletní vláda se proto vydá v sobotu pochodem od svého sídla, kolem obou komor Parlamentu a Nerudovou ulicí na Hrad, kde ministÅ™i pÅ™edají své demise premiérovi, který je následnÄ› pÅ™edá prezidentovi.

Vzhledem k zaneprázdnÄ›nos­ti členů vlády se generální zkouÅ¡ky zúčastní figuranti pÅ™edstavující její jednotlivé členy. Poznatky z této generální zkouÅ¡ky budou pÅ™edány vládÄ›, aby z nich mohla čerpat námÄ›ty pro svou další činnost.

PÅ™ijďte generální zkouÅ¡ku podpoÅ™it svou účastí i námÄ›ty a spojte příjemnou procházku s jedinečným zážitkem.

Happening začíná v sobotu 16. dubna 2011 ve 14 hodin u ÃšÅ™adu vlády na KlárovÄ› – v parku na KlárovÄ› (u metra Malostranská).

Žádný komentář

Podporujeme další demonstraci proti vládním reformám - v sobotu 26. března v Ústí!

23.3.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Antikapitalistické hnutí, Domácí dění

DEMONSTRACE PROTI VLÁDNÍM REFORMÁM!

Sobota 26.3.2011 14:00, Lidické náměstí – Ústí nad Labem

Vláda rozpočtové odpovědnosti:

Akci organizuje Hnutí za svobodné vzdělání

www.svobodnev­zdelani.org

demo usti

Žádný komentář