Zveme vás na happening odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

3.7.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Dělnické boje

letak

Happening 12. července – Chcete vÄ›dÄ›t, jak bude vypadat české zdravotnictví po vládních reformách?

Happening Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ÄŒR se uskuteční 12. července od 12.05 hod na Palackého námÄ›stí v Praze.

Akci podporují: ÄŒMKOS, ASO, ProAlt, Národní rada osob se zdravotním postižením, Svaz pacientů ÄŒeské republiky, LékaÅ™ský odborový klub – svaz českých lékařů, Koalice dopravních odborových svazů, Sdružení nájemníků, Rada seniorů a pochopitelnÄ› také RIO.

Žádný komentář

V pondělí zastavme dopravu!!

9.6.2011 19.00
V rubrice Aktuálně, Dělnické boje, Domácí dění

stavka-doprava

Odboráři vyhlásili stávku. Podpořme je!

Velké problémy dostat se do práce nebo do Å¡koly mohou mít v pondÄ›lí desítky tisíc ÄŒechů. Dopravní odbory chtÄ›jí vyhlásit na tento den stávku. Ta by se mÄ›la dotknout veÅ™ejné dopravy v Praze, BrnÄ› a železnic po celém ÄŒesku. Odboráři uvažují také o zablokování vybraných silnic.

O stávce, která by mÄ›la vypuknout v pondÄ›lí 13. června maily, které kolují mezi zamÄ›stnanci pražského dopravního podniku. Dopravu by odbory v Praze chtÄ›li zastavit od 03:00 do 16:00. Vyhlásili to na svém serveru.

V BrnÄ› by podle tiskové mluvčí tamního dopravního podniku mohla stávka začít v pondÄ›lí ráno ve 04:00 a trvat by mÄ›la 24 hodin. Ostatní mÄ›sta a železničáři své pÅ™ipojení jeÅ¡tÄ› zvažují. Odboráři jí chtÄ›jí protestovat proti vládním reformám.

Pokračování »

Žádný komentář

Stávka v Ostravě se nedaří, i tak je však inspirativní!

2.6.2011 6.30
V rubrice Aktuálně, Dělnické boje, Domácí dění

stavka

Ve stÅ™edu 1. června vypukla v OstravÄ› stávka v mÄ›stské hromadné dopravÄ›. Řidiči autobusů a tramvají se rozhodli místo sejít se místo v práci na společném shromáždÄ›ní v centru mÄ›sta u Å™editelství dopravního podniku a podpoÅ™it tak své požadavky ve vztahu k dopravnímu podniku a mÄ›stu. Žádají navýšení platů alespoň o 5%. MÄ›sto a ostravský DP jim nabízí jen 1,5%, což vÅ¡ak nepokryje ani inflaci. Mimochodem vedení mÄ›sta, které se tvrdÄ› dohaduje s odboráři, tvoří koalice ÄŒSSD a ODS.

„MÄ›sto si musí dupnout, jsme ochotni se za nÄ›j postavit. To, co se dÄ›je v této republice, už je ožebračováním lidí. VÅ¡e se zdražuje, poplatky pÅ™ibývají, ale platy stagnují či klesají,“ prohlásil pÅ™edseda odborářů Protivínský.

Sympatické je, že své ostravské kolegy podpoÅ™ili Å™idiči z jiných mÄ›st v regionu. „Nejsme stávkokazi, tÄ›m je tÅ™eba otevřít oči!“ vyjádÅ™ili se v solidárním dopise a odmítli nabídku DP Ostravy, aby bÄ›hem stávky zaskočili za stávkující.

Bohužel se vÅ¡ak Å™ada stávkokazů naÅ¡la v samotné OstravÄ›. Potest odborů byl tak nakonec velmi slabý. Místo ochromení mÄ›sta doÅ¡lo jen k malým omezením, což značnÄ› stíží situaci stávkujících pro další vyjednávání. Trolejbusy jezdili ve stÅ™edu zcela bez omezení, autobusů a tramvají vyjelo 60–70%. Obyvatelé Ostravy v mnoha případech ani nevÄ›dÄ›li, že se nÄ›jaké stávka v dopravÄ› vůbec koná.

Stávku na vlastní oči sledoval i sympatizant RIO Mirek, takže se Vám pokusíme pÅ™inést v nejbližších dnech i rozhovor se stávkujícími zamÄ›stnanci i pohled Å™idiče, který se stávky nezúčastnil a v roli „stávkokaze“ pracuje dál. I když se stávka zamÄ›stnanců ostravského dopravního podniku nejspíše moc nezdaří, je inspirací pro další velká mÄ›sta, kde je situace zamÄ›stnanců v dopravÄ› rovněž tristní. Horké (myÅ¡leno politicky) české léto začíná nabírat na obrátkách…

Jeden komentář

Téměř 50 tisíc lidí protestovalo na demonstraci odborů proti vládním reformám

28.5.2011 9.00
V rubrice Americká základna, Dělnické boje, Domácí dění

odbory

V sobotu 21. kvÄ›tna 2011 se v Praze konala velká odborová demonstrace proti chystaným neoliberálním reformám současné pravicové koalice. Jednotlivé vládní návrhy by mÄ›ly pÅ™icházet do snÄ›movny v průbÄ›hu června, aby mohly ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů platit už od nového roku. PrávÄ› proto byl konec kvÄ›tna ideálním časem vládÄ› ukázat, že její návrhy narazí na silný odpor.

Demonstrace začala v 11 hodin pÅ™ed Domem odborových svazů v Praze na ŽižkovÄ›, kde se postupnÄ› shromažďovaly delegace jednotlivých odborových organizací. NÄ›které svazy se vÅ¡ak demonstrace vůbec neúčastnily a nesouhlasily s jejím pořádáním. VÄ›tÅ¡ina odborových svazů sdružených v centrále ÄŒMKOS se ale účastnila s nadÅ¡ením. Tisíce lidí pÅ™ijely i ze vzdálených regionů, napÅ™. Ostravska.

ÄŒlenové RIO pÅ™iÅ¡li akci podpoÅ™it v maximální možné míře. Na demonstraci jsme vůbec poprvé pÅ™edstavili náš nový stánek, který je vÄ›tší než ten minulý a má profesionální potisk. U stánku jsme zájemcům rozdávali naÅ¡e letáčky s heslem „Za generální stávku“ a další materiály – samolepky a zejména ZamÄ›stnanecké zpravodaje. Také jsme sbírali podpisy na petici iniciativy ProAlt proti důchodové reformÄ›.

Pokračování »

Žádný komentář

Podpořme demonstraci odborových svazů!

14.5.2011 9.00
V rubrice Aktuálně, Dělnické boje, Domácí dění

V sobotu 21.kvÄ›tna zažije Praha další demonstraci pro současné neoliberální vládÄ›. Tentokrát vyjdou do ulic odboráři. PodpoÅ™me vÅ¡ichni jejich akci a propagujme na ni revoluční politiku jako východisko ze současné krize!

odbory

Žádný komentář

ČMKOS přerušuje jednání v tripartitě

25.4.2011 9.00
V rubrice Aktuálně, Dělnické boje, Domácí dění

tripartitaKlíčové jednání tripartity – o důchodové, daňové, zdravotnické a sociální reformÄ› je pro ÄŒMKOS naprostým zklamáním. Projednávání tÄ›chto reforem je od samého počátku provázeno neochotou vlády náležitÄ› diskutovat o naÅ¡ich návrzích a zejména nezájmem zvažovat velká rizika a dopady, které vládní reformy občanům způsobí. Nezájem vlády dosáhnout Å¡iršího konsensu se plnÄ› projevil v minulých dnech.

ÄŒMKOS s plnou odpovÄ›dností prohlaÅ¡uje, že vláda v naprostém rozporu se svým prohlášením navrhovanými reformami jeÅ¡tÄ› více prohloubí zadlužení ÄŒeské republiky. Neprojevila minimální schopnost bojovat s korupcí, zabránit rozkrádání penÄ›z z veÅ™ejných financí. Reformy si plete se Å¡krtáním a zdražováním.

Pokračování »

Žádný komentář

Dopis RIO novým odborům

19.3.2011 11.00
V rubrice Aktuálně, Dělnické boje, Domácí dění, RIO Česko

odboryMezi klíčové priority práce naší mezinárodní organizace RIO patří podpora sebeobrany a sebeorganizace zamÄ›stnanců a zamÄ›stnankyň přímo na pracoviÅ¡tích. V nÄ›kterých případech, například když jsou již existující odbory zkostnatÄ›lé či jdou přímo na ruku zamÄ›stnavatelům, podporujeme vznik nových struktur. V případÄ›, kdy na pracoviÅ¡ti žádná odborová organizace neexistuje, navrhujeme zamÄ›stnancům založit vlastní základní organizaci již existujícího svazu. A právÄ› k tomu doÅ¡lo v případÄ› jedné obchodní provozovny v Praze. ÄŒlenové RIO byli se zamÄ›stnanci a zamÄ›stnankynÄ›mi této společnosti v kontaktu a od počátku podporují jejich snahu bojovat za svá práva. O vývoji situace na tomto pracoviÅ¡ti vás budeme pravidelnÄ› informovat. Nyní vám pÅ™inášíme text dopisu, který jsme členkám této novÄ› ustanovené základní organizace zaslali.

Vážené zaměstnankyně a nyní již také vážené odborářky,

jménem mezinárodní levicové organizace RIO vám chceme vyjádřit naši plnou podporu.

V současné dobÄ› bohužel nebývá moc zvykem, aby mladí zamÄ›stnanci a mladé zamÄ›stnankynÄ› bojovali za svá práva a postavili se Å¡ikanÄ› zamÄ›stnavatelů a šéfů. Dokonce i v případech, kdy už ve firmách odbory existují, mladí lidé do nich moc nevstupují. Vy jste se vÅ¡ak vydali cestou pÅ™esnÄ› opačnou. Rozhodly jste se bránit svá práva a založily jste na svém pracoviÅ¡ti odbory. Proto se zájmem sledujeme vaÅ¡i situaci a věříme, že by se i zásluhou právÄ› vaÅ¡eho příkladu mohla česká veÅ™ejnost opÄ›t více aktivizovat a aktivnÄ› bojovat jak proti současné vládÄ› a jejím neoliberálním reformám, tak proti soustavnému tlaku nadnárodních korporací, které vymýšlí stále nové a nové způsoby, jak obyčejné zamÄ›stnance zbavit jejich práv a co nejvíce je vyždímat.

Pokračování »

2 komentáře

Odbory musí za zaměstnance bojovat!

11.2.2011 8.00
V rubrice Aktuálně, Dělnické boje, Domácí dění

PÅ™inášíme vám náš rozhovor s odborářem Tomášem nejen o odborech.

demo

Jak podle tebe dopadla prosincová stávka zamÄ›stnanců veÅ™ejné sféry, kam patří i váš odborový svaz?

Tomáš: Vidím jí jako fiasko pÅ™edsedů jednotlivých základních organizací – prezidentů svazů. Ti jsou dobří úředníci a umí psát dobré kolektivní smlouvy. Nedokázali ale lidem vysvÄ›tlit, proč má smysl stávkovat. NejvÄ›tší problém byl, že vláda už o vÅ¡em rozhodla a stávka tak nemohla nic zmÄ›nit. To byl, myslím, hlavní důvod, proč to takhle dopadlo.

PÅ™edstavovali jsme si vÄ›tší účast. Že to bude mít positivní efekt u novinářů, že to ukáže sílu. SebevÄ›domí českých pracujících je vÅ¡ak natolik nízké, že se lidé zatím nedokáží účinnÄ› bránit. ZamÄ›stnanci musí získat sebevÄ›domí, musíme se naučit stávkovat. V tomto ohledu akce smysl mÄ›la. Ale Å™adÄ› lidí chybÄ›la ke stávce motivace, protože se již nedalo nic ovlivnit. 10% snížení platů už bylo hotovo!

Odborové hnutí má spoustu školitelů, úředníků, analytiků, prezidentů, předsedů, místopředsedů atd., ale málo skutečných aktivních odborářů.

Pokračování »

Žádný komentář