Generální stávkou za svržení vlády!

17.7.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Antikapitalistické hnutí, RIO Česko

proti vlade
  • Současné reformy tvrdÄ› postihnou vÄ›tÅ¡inu obyvatelstva, zamÄ›stnance, studenty, nezamÄ›stnané a handicapované spoluobčany. Je jim nutné zabránit za každou cenu!
  • Vláda od reforem nikdy neodstoupí, bude je prosazovat za každou cenu, včetnÄ› případné korupce (jako v případÄ› Kristýny Kočí) a ohýbáním ústavy (schvalování reforem ve stavu legislativní nouze). Jediná cesta, jak zabránit reformám, je pád vlády.
  • RIO vidí jediné Å™eÅ¡ení ve vytvoÅ™ení silného protivládního hnutí, jehož jádro bude ukotveno v rámci dÄ›lnického hnutí. RIO se v rámci svých skromných možností snaží tomuto cíli aktivnÄ› napomáhat.
  • Nevidíme v tuto chvíli žádný přínos v zakládání nových politických stran a hnutí. Vhodná doba k tomuto kroku jeÅ¡tÄ› nenazrála a pÅ™edčasné pokusy tímto smÄ›rem proto končí neúspÄ›chem.
  • RIO upíná své stÅ™ednÄ›dobé snažení k cíli o zorganizování úspěšné časovÄ› neomezené generální stávky ke svržení vlády a k okamžitým novým volbám zcela bez volebních kampaní.

Prohlášení RIO

Praha 15. 7. 2011

Žádný komentář

Blíží se další ročník letní akademie RIO

10.7.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Antikapitalistické hnutí, RIO Česko

Od 5. do 7. srpna 2011 se v BerlínÄ› uskuteční další ročník úspěšné letní marxistické akademie RIO!

RIO letní akademie

Akademie RIO je akcí vhodnou spíše pro zkuÅ¡enÄ›jší aktivisty a pokročilejší zájemce o revoluční teorii a marxismus. Mezi hlavní letoÅ¡ní témata bude patÅ™it Latinská Amerika a její perspektivy a poučení z intervencí v dÄ›lnických bojích v různých zemích, kde působí RIO a FT, která s naší organizací akci spolupořádá…

Kontaktujte nás, pokud máte zájem o ÃºÄast na naší letní RIO akademii!

e-mail: rio-cz (at) seznam.cz

www.facebook.com/ri­o.cz

Žádný komentář

Regionální volby v Argentině: zvolení kandidátů Dělnické levicové fronty v provincii Neuquén uvítali pracující a levicoví aktivisté z celé země!

30.6.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Latinská Amerika, Antikapitalistické hnutí

FITMezinárodní revoluční organizace RIO úzce spolupracuje s Trockistickou frakcí ÄŒtvrté internacionály (TF-ÄŒI), organizací, která čerpá svou sílu nejen ze své relativní velikosti (tisíce členů), ale hlavnÄ› z dlouhodobÄ› ukotvených pozic v rámci dÄ›lnického hnutí zejména Latinskoamerických zemí. Argentinská sekce TF-ÄŒI se nazývá PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas – Socialistická dÄ›lnická strana) a v Äervnu 2011 zaznamenala úspÄ›ch v regionálních volbách.

PTS spolu s dalšími dvÄ›ma organizace Partido Obrero a Izquierda Socialista postavila do voleb společnou kandidátku sjednocené revoluční levice s názvem DÄ›lnická levicová fronta – Frente de Izquierda y los Trabajadores (zkrácenÄ› FIT). Nejvyššího zisku 4 % dosáhla koalice FIT v provincii Neuquén na stÅ™edozápadÄ› Argentiny u hranic s Chile. Neuquén je prosperující a silnÄ› industrializovaný region, zejména s důlním a ropným průmyslem. Regionální kandidátka FIT obdržela více než 10 400 hlasů.

Pokračování »

Jeden komentář

Demonstrace 7.5. proti vládním reformám se zúčastnilo téměř 3000 lidí!

8.5.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Antikapitalistické hnutí, Domácí dění

zavadil 7.5

---------- Na demonstraci proti vládním reformám pořádané iniciativou ProAlt se v sobotu odpoledne na námÄ›stí Jana Palacha seÅ¡lo skoro 3000 lidí.

Na akci vystoupil i Å¡Ã©f ÄŒeskomoravské konfederace odborových svazů (ÄŒMKOS) či pÅ™edseda Národní rady postižených Krása. Zhruba polovina účastníků se po skončení shromáždÄ›ní vypravila na pochod k ÃºÅ™adu vlády. Vyrazili k Národnímu divadlu, pak pÅ™es most na Malou Stranu a ulicí Karmelitskou k sídlu kabinetu.

Současná vláda musí skončit. Myslím, že vše nasvědčuje tomu, že také skončí, řekl mluvčí iniciativy proAlt Ondřej Lánský. Kabinet označil za vládu korupce a rozpočtových škrtů, která frontálně útočí na život většiny.

Vládní reformy a způsob jejich projednávání kritizoval dnes z pódia pÅ™edák ÄŒMKOS Jaroslav Zavadil. Odboráři tvrdí, že reformní zámÄ›ry kabinetu mají jen vytahat další peníze z kapes lidí. Vedou proti nim kampaň a chystají vlastní akce. Hrozil případnÄ› i stávkou.

Pokračování »

Žádný komentář

Společné prohlášení účastníků demonstrace proti vládním reformám v Ústí nad Labem

29.3.2011 11.00
V rubrice Aktuálně, Antikapitalistické hnutí

letak Usti

Společné prohlášení účastníků demonstrace proti vládním reformám v Ãšstí nad Labem

Kroky současné vládní koalice jsou asociální a namířené pÅ™edevším proti stÅ™ednÄ› a nízkopříjmovým skupinám, s tÄ›mito kroky současné vlády ÄŒR zásadnÄ› nesouhlasíme (zdravotnictví, důchodová reforma, zvyÅ¡ování DPH, zdražování potravin a další znevýhodňování zdravotnÄ› handicapovaných a sociálnÄ› slabých skupin, též současné kroky vlády proti malým podnikatelům a drobným zemÄ›dÄ›lcům).

Bezplatného vzdÄ›lání je základní právo každého občana bez ohledu na sociální status. Odmítáme jakékoli snahy o zavedení Å¡kolného.

Zástupci níže uvedených organizací vyzývají občany k aktivní účasti na celospolečenské diskusi o uvedených bodech a současnÄ› se zavazují, že budou usilovat o spolupráci na dalších akcích proti tÄ›mto vládním krokům.

Vyzýváme vládu České republiky, aby demisi podala neprodleně!

Podepsané organizace:

Hnutí za svobodné vzdělání

Accorn –Asociace za Komunitní Organizace a sociální Reformy Nyní, jako součást Alternativy Zdola

Česká pirátská strana

SOS Student

Mezinárodní revoluční organizace RIO

Nová antikapitalistická levice

Mladí sociální demokraté při FF UK Praha

Krajská rada Mladých sociálních demokratů ÚK

Žádný komentář

Podporujeme další demonstraci proti vládním reformám - v sobotu 26. března v Ústí!

23.3.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Antikapitalistické hnutí, Domácí dění

DEMONSTRACE PROTI VLÁDNÍM REFORMÁM!

Sobota 26.3.2011 14:00, Lidické náměstí – Ústí nad Labem

Vláda rozpočtové odpovědnosti:

Akci organizuje Hnutí za svobodné vzdělání

www.svobodnev­zdelani.org

demo usti

Žádný komentář

Vydařená demonstrace proti vládním reformám!

7.3.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Antikapitalistické hnutí, Domácí dění

demoV sobotu 5. bÅ™ezna pořádala iniciativa ProAlt, v níž jsou aktivní i Älenové RIO, demonstraci proti vládním reformám a za sociální solidaritu. Odhady, kolik lidí už vláda naÅ¡tvala natolik, že nebudou jen nadávat po hospodách, ale vyjdou s námi v sobotu do ulic, se různily: od pesimistických 200 až po optimistické očekávání 1000 lidí. Nakonec se na námÄ›stí Republiky v Praze seÅ¡lo 1200 až 1300 lidí, což je na to, že se jednalo o první podobnou demonstraci, velký úspÄ›ch.

Od 12:00 se na námÄ›stí instalovalo pódium s ozvučením a informační stánek, kde bylo možné podepsat petici ProAltu proti důchodové reformÄ› a získat informace o Äinnosti této iniciativy. Ačkoliv akce mÄ›la začít až ve 14:00, už od jedné hodiny se na námÄ›stí tvoÅ™ily první hloučky. VÄ›tÅ¡ina lidí ale pÅ™iÅ¡la tÄ›snÄ› pÅ™ed druhou, a když ve 14:20 moderátorka akce uvítala přítomné a začaly projevy, prostor určený pro demonstraci byl zcela plný. ÄŒlenové RIO obcházeli přítomné a rozdávali žluté letáčky s heslem „Máme dost kapitalismu“. To bylo totiž ústÅ™ední motto naší intervence na demonstraci. Stejné heslo jsme mÄ›li i na samolepkách a piketech (viz. foto).

Pokračování »

Žádný komentář

Demonstrace proti vládním reformám!

16.2.2011 8.00
V rubrice Aktuálně, Antikapitalistické hnutí

demo

V sobotu 5. bÅ™ezna uspořádá iniciativa ProAlt za podpory dalších organizací první demonstraci proti plánovaným vládním reformám. Začátek akce je ve 14:00 na námÄ›stí Republiky v Praze.

Zatímco minulý rok probÄ›hl ve znamení ploÅ¡ných Å¡krtů, letos hodlá vláda schválit zákony, které mají . Å etÅ™it se má ale na výdajích na sociální a zdravotní zabezpečení, podpoÅ™e v nezamÄ›stnanosti a schválit se má penzijní reforma, která dosud veÅ™ejné prostÅ™edky pÅ™edá soukromým penzijním fondům. MÄ›nit se má také zákoník práce tak, aby zvýšil flexibilitu pracovní síly, tj. aby umožnil snadnÄ›jší propouÅ¡tÄ›ní. Otazník visí také nad reformou vysokoÅ¡kolského vzdÄ›lávání, kde je stále ve hÅ™e Å¡kolné.

VÅ¡echny tyto kroky povedou ke zhorÅ¡ení životní úrovnÄ› vÄ›tÅ¡iny obyvatel ÄŒR. Proto svoláváme iniciativa ProAlt demonstraci, abychom jasnÄ› ukázali náš nesouhlas s vládou, která takové vÄ›ci prosazuje.

14 komentáře