Téměř 50 tisíc lidí protestovalo na demonstraci odborů proti vládním reformám

28.5.2011 9.00
V rubrice Americká základna, Dělnické boje, Domácí dění

odbory

V sobotu 21. kvÄ›tna 2011 se v Praze konala velká odborová demonstrace proti chystaným neoliberálním reformám současné pravicové koalice. Jednotlivé vládní návrhy by mÄ›ly pÅ™icházet do snÄ›movny v průbÄ›hu června, aby mohly ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů platit už od nového roku. PrávÄ› proto byl konec kvÄ›tna ideálním časem vládÄ› ukázat, že její návrhy narazí na silný odpor.

Demonstrace začala v 11 hodin pÅ™ed Domem odborových svazů v Praze na ŽižkovÄ›, kde se postupnÄ› shromažďovaly delegace jednotlivých odborových organizací. NÄ›které svazy se vÅ¡ak demonstrace vůbec neúčastnily a nesouhlasily s jejím pořádáním. VÄ›tÅ¡ina odborových svazů sdružených v centrále ÄŒMKOS se ale účastnila s nadÅ¡ením. Tisíce lidí pÅ™ijely i ze vzdálených regionů, napÅ™. Ostravska.

ÄŒlenové RIO pÅ™iÅ¡li akci podpoÅ™it v maximální možné míře. Na demonstraci jsme vůbec poprvé pÅ™edstavili náš nový stánek, který je vÄ›tší než ten minulý a má profesionální potisk. U stánku jsme zájemcům rozdávali naÅ¡e letáčky s heslem „Za generální stávku“ a další materiály – samolepky a zejména ZamÄ›stnanecké zpravodaje. Také jsme sbírali podpisy na petici iniciativy ProAlt proti důchodové reformÄ›.

Pokračování »

Žádný komentář

Happening proti vládě

5.8.2010 10.01
V rubrice Aktuálně, Americká základna

necasV Ãºterý 10. srpna požádá Nečasova vláda o vyslovení důvÄ›ry. Vzhledem k současné konstelaci v poslanecké snÄ›movnÄ› je více než jasné, že důvÄ›ru získá. Občanům pÅ™inese vláda pravice nejen obrovskou vlnu sociálních Å¡krtů, růstu nezamÄ›stnanosti a pÅ™enášení daňové zátěže z bohatých na chudé, ale novÄ› jsme se dozvÄ›dÄ›li i o opÄ›tovném zámÄ›ru zapojit ÄŒeskou republiku do projektu protiraketové obrany USA.

Kvůli nesouhlasu s tímto plánem, ale i s dalšími chystanými kroky vlády, se v den hlasování o její důvěře uskuteční protestní happening. Ačkoli se ho vÄ›tÅ¡ina členů naší mezinárodní revoluční organizace RIO nemůže kvůli časové kolizi s námi pořádanou letní marxistickou akademií zúčastnit, tuto akci podporujeme a vÅ¡echny vás tímto na ni zveme!

V Ãºterý 10. srpna od 13:00 pÅ™ed Poslaneckou snÄ›movnou v Praze

(setkání je na rohu ulice Mostecké a Malostranského námÄ›stí u infostánku Ne základnám)

Žádný komentář

Další základna, kterou nikdo nechce

5.8.2010 10.00
V rubrice Aktuálně, Americká základna

schema radarIniciativa Ne základnám zásadně protestuje proti krokům současné vlády, která chce umožnit vybudování nového cizího vojenského zařízení na území České republiky. Tento projekt, který je odůvodňován stejně, jako byl odmítnutý radar, poztrácí jakýkoli smysl. Írán nemá kapacity ani zájem na Evropu útočit. Stejně tak nesmyslné je argumentovat „ruskou hrozbou“, zvláště když se Moskva a Washington na tomto zařízení shodli.

Toto zařízení má být vybudováno bez souhlasu Parlamentu ÄŒR či dokonce na základÄ› smluv k pÅ™edeÅ¡lému zařízení, které odmítalo bez referenda pÅ™ijmout 70% občanů. V této souvislosti bude zajímavý postoj strany VÄ›ci veÅ™ejné, jejíž pÅ™edseda Radek John se vyslovil pro referendum o radarové základnÄ›.

Pokračování »

Žádný komentář

Iniciativa NE základnám o podpisu nové smlouvy START

7.4.2010 9.59
V rubrice Aktuálně, Americká základna

nezaPrezidenti Barack Obama a Dmitrij MedvedÄ›v podepíší 8. dubna v Praze novou dohodu mezi USA a Ruskou federací o omezení strategických jaderných zbraní. Iniciativa Ne základnám vítá uzavÅ™ení dohody jako projev politického realismu, který pÅ™ispívá také k posílení bezpečnosti Evropy a snižování napÄ›tí v globálním měřítku. UzavÅ™ení dohody znamená odmítnutí pÅ™edstavy tak drahé nÄ›kterým českým zastáncům výstavby radarové základny u nás, z nichž se dnes stali zastánci raketového a protiraketového vyzbrojování Evropy s ÃºÄastí ÄŒR, to vÅ¡e s poukazem na odvrácení „ruské hrozby“.

Pokračování »

Jeden komentář

Pochod proti radaru

21.7.2009 15.00
V rubrice Americká základna

</a>Pád Topolánkovy vlády, ekonomická krize USA nebo smířlivější tón prezidenta Obamy – to všechno přispělo k tomu, že umístění radaru v Brdech už není tak aktuální.

JeÅ¡tÄ› jsme ale definitivnÄ› nezvítÄ›zili! Úplný konec plánů a umístÄ›ní raketového deÅ¡tníku u nás může pÅ™inést jen vítÄ›zství levice v pÅ™edčasných volbách a jasné a nezvratné odmítnutí radaru v poslanecké snÄ›movnÄ›, ke kterému politiky donutí tlak veÅ™ejnosti.

Iniciativa NE základnám, jíž je Revo aktivním členem, proto bude pÅ™ipravovat kampaň směřující k pÅ™edčasným volbám a pÅ™ipomínající skutečnost, že se v nich bude rozhodovat mj. i o umístÄ›ní radaru.

Tuto sobotu, 25. července, se z obce Jince vypraví pochod odpůrců radaru. Vyjdeme ve 14:00 a po pár hodinách procházky krásným prostÅ™edím Brd dojdeme na Záskalskou pÅ™ehradu, kde bude k dispozici občerstvení a za dobrého počasí i příjemné koupání. Zveme proto každého, komu není lhostejný osud radaru u nás, aby se pÅ™ipojil do stále trvající kampanÄ› proti americké základnÄ›! A pokud máte čas už tuto sobotu, neváhejte a pojďte s námi!

8 komentáře

Místo radaru raději strom!

7.6.2009 20.00
V rubrice Americká základna

Revo na kótÄ› 718Revo pÅ™esnÄ› po roce opÄ›t na kótÄ› 718 v Brdech!

V loňském roce jsme poslední kvÄ›tnový den (tehdy to byla sobota) navÅ¡tívili kótu 718 v Brdech, kde mÄ›l podle plánů stát americký radar. Tehdy kótu „okupovali“ aktivisté Greenpeace, kterým jsme pÅ™inesli i nÄ›co zásob (článek najdete ZDE). Vojenská policie prostor hlídala, ale nám se podaÅ™ilo rychlým manévrováním v houÅ¡tinách odhalení uniknout. Nutno říct, že se to daÅ™ilo vícero skupinkám a jednotlivcům, takže armáda pÅ™itvrdila a v Äervnu kolem kóty umístnila bariéru – ploty ze žiletkových drátů. Od té doby ale udeÅ™ila ekonomická krize, pÅ™iÅ¡la výmÄ›na v Bílém domÄ› a nakonec i pád české proradarové vlády. VÅ¡echno napovídá tomu, že se stavba radaru pÅ™inejmenším o roky odloží, ne-li úplnÄ› zruší. Ministerstvo obrany tak v kvÄ›tnu letoÅ¡ního roku nechalo žiletkový plot odstranit.

Pokračování »

Žádný komentář

Obama v Praze – den druhý

7.4.2009 22.20
V rubrice Americká základna

Hlavním dnem návÅ¡tÄ›vy nového amerického prezidenta Baracka Obamy v Praze byla nedÄ›le. StejnÄ› tak byla hlavním dnem protestů, které se týkaly dvou klíčových témat: radaru a klimatických zmÄ›n. Klimatickým zmÄ›nám se vÄ›novali Greenpeace a jejich efektní akce na Nuselském mostÄ›. Å estice profesionálů se na lanech spustila z mostu a vyvÄ›sila obrovský transparent s nápisem „Bail out the climate“ (Vykupte klima). „Vkládáme do Obamy velké nadÄ›je“, hlásali do médií pÅ™edstavitelé Greenpeace. Obama pak v Kongresovém centru na summitu EU-USA pÅ™islíbil, že se Spojené státy zapojí do nové smÄ›rnice o ochranÄ› životního prostÅ™edí, která má být pÅ™ijata příští rok v Kodani a která nahradí dosluhující Kjótský protokol. V dobÄ› ekonomické krize ale patrnÄ› nebude takové nadÅ¡ení do zavádÄ›ní čistších, ale dražších technologií a Obama si toho je vÄ›dom, jak to ostatnÄ› s radostí oznámil český prezident Klaus po jejich krátkém setkání. Pokračování »

16 komentáře

Ne radaru, Ne NATO!

6.4.2009 17.38
V rubrice Americká základna

Americký prezident Obama v důsledku devastujících efektů hospodářské krize pÅ™ehodnocuje své plány na protiraketový systém v EvropÄ›. Zarputile pro-radarová Topolánkova vláda protaktizovala svůj mariáš s pÅ™ebÄ›hlíky a dala se opozicí vykopnout ze Strakovky, když jeÅ¡tÄ› pÅ™edtím musela sklopit uÅ¡i, stáhnout ocas a vzít zpÄ›t z projednávání svoji vlastní kolaborantskou iniciativu ohlednÄ› amerického radaru v Brdech. I prznitelé papíru z věčnÄ› „dneÅ¡ních“ (tj. k režimu servilních) novin, „nezávislá“ a „nepolitická“ stádečka Havlovy mládeže a angažovaní umÄ›lci pro základny a zbrojení zklamanÄ› pÅ™ipouÅ¡tí, že radar se jaksi odkládá. Zdá se, že jsme jen krůček od dosažení naÅ¡eho cíle. Má tedy jeÅ¡tÄ› nÄ›jaký smysl jít proti radaru demonstrovat do ulic?

Pokračování »

Jeden komentář