Vítáme vás!

3.8.2011 10.01
V rubrice Aktuálně

Právě se nacházíte na stránkách Mezinárodní Revoluční Organizace RIO!

RIO akademie

Poslední aktualizace:

3. srpna – Tisková zpráva ProAltu: Stanovisko k blokádÄ› kácení na Å umavÄ›

23. července – RIO radí OfenzivÄ›: KSÄŒM už jiná nebude

17. července – Generální stávkou za svržení vlády!

10. července – Blíží se další ročník letní akademie RIO

e-mail: rio-cz (at) seznam.cz

RIO na Facebooku – ZDE

Žádný komentář

RIO radí Ofenzivě: KSČM už jiná nebude

23.7.2011 10.00
V rubrice Aktuálně

kscmMezinárodní organizace RIO pÅ™ivítala snahu o založení radikální platformy mládeže, se kterou pÅ™iÅ¡li v posledních týdnech nÄ›kteří mladí členové KSÄŒM. Výrazem tohoto jejich úsilí je novÄ› vzniklý projekt s názvem „Ofenzíva – sdružení mladých komunistů“. RIO si cení jejich nesouhlasu se stalinistickým charakterem části strany i snahy propagovat radikálnÄ› levicové názory i mezi lidmi v ulicích a nejen z lavic poslanecké snÄ›movny, na což se KSÄŒM v poslední dobÄ› omezuje. Mezi naÅ¡imi organizacemi nicménÄ› i tak zůstává celá Å™ada výrazných politických rozdílů.

Podle naÅ¡eho názoru není možné KSÄŒM, reformistickou stranu sociálnÄ›-demokratického typu pevnÄ› ukotvenou v současném parlamentarismu, jejíž členskou základnu navíc tvoří lidé z drtivé vÄ›tÅ¡iny vysokého a velmi vysokého vÄ›ku s Äasto reakčními názory, pÅ™etvoÅ™it v nÄ›co lepšího snahou pár jednotlivců. A více než pár jednotlivců naladÄ›ných ke zmÄ›nÄ› v KSÄŒM v současné dobÄ› nevidíme, ani neočekáváme, že by je platforma Ofenzíva – sdružení mladých komunistů, dokázala najít a získat. Proto členy Ofenzivy vyzýváme, aby se od KSÄŒM zcela odpoutali a ustanovili se jako samostatná a nezávislá organizace radikální mládeže.

Prohlášení RIO

Praha 22. 7. 2011

Žádný komentář

Generální stávkou za svržení vlády!

17.7.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Antikapitalistické hnutí, RIO Česko

proti vlade
  • Současné reformy tvrdÄ› postihnou vÄ›tÅ¡inu obyvatelstva, zamÄ›stnance, studenty, nezamÄ›stnané a handicapované spoluobčany. Je jim nutné zabránit za každou cenu!
  • Vláda od reforem nikdy neodstoupí, bude je prosazovat za každou cenu, včetnÄ› případné korupce (jako v případÄ› Kristýny Kočí) a ohýbáním ústavy (schvalování reforem ve stavu legislativní nouze). Jediná cesta, jak zabránit reformám, je pád vlády.
  • RIO vidí jediné Å™eÅ¡ení ve vytvoÅ™ení silného protivládního hnutí, jehož jádro bude ukotveno v rámci dÄ›lnického hnutí. RIO se v rámci svých skromných možností snaží tomuto cíli aktivnÄ› napomáhat.
  • Nevidíme v tuto chvíli žádný přínos v zakládání nových politických stran a hnutí. Vhodná doba k tomuto kroku jeÅ¡tÄ› nenazrála a pÅ™edčasné pokusy tímto smÄ›rem proto končí neúspÄ›chem.
  • RIO upíná své stÅ™ednÄ›dobé snažení k cíli o zorganizování úspěšné časovÄ› neomezené generální stávky ke svržení vlády a k okamžitým novým volbám zcela bez volebních kampaní.

Prohlášení RIO

Praha 15. 7. 2011

Žádný komentář

Blíží se další ročník letní akademie RIO

10.7.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Antikapitalistické hnutí, RIO Česko

Od 5. do 7. srpna 2011 se v BerlínÄ› uskuteční další ročník úspěšné letní marxistické akademie RIO!

RIO letní akademie

Akademie RIO je akcí vhodnou spíše pro zkuÅ¡enÄ›jší aktivisty a pokročilejší zájemce o revoluční teorii a marxismus. Mezi hlavní letoÅ¡ní témata bude patÅ™it Latinská Amerika a její perspektivy a poučení z intervencí v dÄ›lnických bojích v různých zemích, kde působí RIO a FT, která s naší organizací akci spolupořádá…

Kontaktujte nás, pokud máte zájem o ÃºÄast na naší letní RIO akademii!

e-mail: rio-cz (at) seznam.cz

www.facebook.com/ri­o.cz

Žádný komentář

Zveme vás na happening odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

3.7.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Dělnické boje

letak

Happening 12. července – Chcete vÄ›dÄ›t, jak bude vypadat české zdravotnictví po vládních reformách?

Happening Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ÄŒR se uskuteční 12. července od 12.05 hod na Palackého námÄ›stí v Praze.

Akci podporují: ÄŒMKOS, ASO, ProAlt, Národní rada osob se zdravotním postižením, Svaz pacientů ÄŒeské republiky, LékaÅ™ský odborový klub – svaz českých lékařů, Koalice dopravních odborových svazů, Sdružení nájemníků, Rada seniorů a pochopitelnÄ› také RIO.

Žádný komentář

Regionální volby v Argentině: zvolení kandidátů Dělnické levicové fronty v provincii Neuquén uvítali pracující a levicoví aktivisté z celé země!

30.6.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Latinská Amerika, Antikapitalistické hnutí

FITMezinárodní revoluční organizace RIO úzce spolupracuje s Trockistickou frakcí ÄŒtvrté internacionály (TF-ÄŒI), organizací, která čerpá svou sílu nejen ze své relativní velikosti (tisíce členů), ale hlavnÄ› z dlouhodobÄ› ukotvených pozic v rámci dÄ›lnického hnutí zejména Latinskoamerických zemí. Argentinská sekce TF-ÄŒI se nazývá PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas – Socialistická dÄ›lnická strana) a v Äervnu 2011 zaznamenala úspÄ›ch v regionálních volbách.

PTS spolu s dalšími dvÄ›ma organizace Partido Obrero a Izquierda Socialista postavila do voleb společnou kandidátku sjednocené revoluční levice s názvem DÄ›lnická levicová fronta – Frente de Izquierda y los Trabajadores (zkrácenÄ› FIT). Nejvyššího zisku 4 % dosáhla koalice FIT v provincii Neuquén na stÅ™edozápadÄ› Argentiny u hranic s Chile. Neuquén je prosperující a silnÄ› industrializovaný region, zejména s důlním a ropným průmyslem. Regionální kandidátka FIT obdržela více než 10 400 hlasů.

Pokračování »

Jeden komentář

Dopravní odbory jsou připraveny ke generální stávce

23.6.2011 10.00
V rubrice Aktuálně

vlakyDopravní odbory jsou pÅ™ipraveny spolu s odbory z jiných oborů uspořádat a spustit generální stávku na protest proti chystaným vládním reformám. Termín zatím nepadl, Å™ekl to po jednání Koalice dopravních odborových svazů (KDOS) pÅ™edseda Odborového svazu dopravy LuboÅ¡ Pomajbík. Koalice pořádala už stávku v dopravÄ›, která se konala pÅ™ed týdnem. Kabinet na ni podle pÅ™edáků ale adekvátnÄ› nereaguje. Vyzvali vládu k jednání.

„Koalice dopravních odborových svazů je pÅ™ipravena vyhlásit a uskutečnit generální stávku společnÄ› s ostatními odborovými organizacemi v ÄŒR,“ uvedla dnes KDOS ve svém prohlášení.

Podle Pomajbíka vláda s dopravními odboráři ani po stávce nejednala. Na tripartitÄ› se seÅ¡la s pÅ™edáky odborových centrál. Jejich členem ale mnohé organizace KDOS nejsou, zdůraznil Pomajbík. Podle nÄ›j se pÅ™itom ukázalo, že právÄ› v dopravÄ› jsou odborové organizace akceschopné. KDOS vyzvala kabinet k jednání.

Pokračování »

Žádný komentář

Řekové přitvrdili: generální stávka bude trvat dva dny

19.6.2011 10.00
V rubrice Aktuálně

demoNejvÄ›tší Å™ecké odbory vyzvaly k nové, v tomto roce již čtvrté generální stávce, která tentokrát potrvá dva dny. Uskuteční se příští týden v Ãºterý a ve stÅ™edu a pÅ™ipojí se k ní vÅ¡echny hlavní odborové svazy v zemi. Odbory tím reagují na další chystané úspory a Å¡krty vlády, jimiž EU podmiňuje svoji další finanční pomoc zemi dlouhodobÄ› lavírující na pokraji bankrotu.

O stávce bylo rozhodnuto dříve, ale termín byl oznámen až nyní v souvislosti s projednáváním nového úsporného balíčku v parlamentu. Tento počítá s opatÅ™eními, které mají státní pokladnÄ› do roku 2015 uÅ¡etÅ™it 28 miliard eur (téměř 700 miliard korun). Jeho pÅ™ijetí zákonodárci se pÅ™edpokládá právÄ› příští týden, napsal magazín Forbes. Ke stávce se pÅ™ipojí státní zamÄ›stnanci sdružení v odborech ADEDY i skupina Řeků, kteří již mÄ›síc kempují na protest pÅ™ed budovou parlamentu.

Řecko se dlouhodobÄ› potýká s platební neschopností. Státy eurozóny a Mezinárodní mÄ›nový fond mu loni v kvÄ›tnu slíbily pomoc ve výši 110 miliard eur, ovÅ¡em už se hovoří o tom, že Atény budou potÅ™ebovat půjčit jeÅ¡tÄ› zhruba jednou tolik. V současnosti se vedou jednání o v poÅ™adí páté splátce z původního balíku, kterou věřitelé podmiňují dalšími rozpočtovými Å¡krty a privatizací, jakkoliv je tato v současné situaci pro stát nevýhodná.

Solidaritu s Å™eckým odporem!

Žádný komentář