Vítáme vás!

3.8.2011 10.01
V rubrice Aktuálně

Právě se nacházíte na stránkách Mezinárodní Revoluční Organizace RIO!

RIO akademie

Poslední aktualizace:

3. srpna – Tisková zpráva ProAltu: Stanovisko k blokádÄ› kácení na Å umavÄ›

23. července – RIO radí OfenzivÄ›: KSÄŒM už jiná nebude

17. července – Generální stávkou za svržení vlády!

10. července – Blíží se další ročník letní akademie RIO

e-mail: rio-cz (at) seznam.cz

RIO na Facebooku – ZDE

Žádný komentář

Tisková zpráva ProAltu: Stanovisko k blokádě kácení na Šumavě

3.8.2011 10.00
V rubrice Archiv

sumavaV tÄ›chto dnech se vyostÅ™uje konflikt ohlednÄ› rozsáhlého kácení v kůrovcem zasažené oblasti Ptačího potoka na ModravÄ›. Na místÄ› těžby teď proti sobÄ› stojí dÅ™evorubci vyslaní Správou Národního parku Å umava a aktivisté, kteří poukazují na nelegálnost a Å¡kodlivost masivních zásahů a snaží se jim bránit blokádou.

Iniciativa ProAlt vyjadÅ™uje podporu blokádÄ›, a to z následujících důvodů:

1. Správa Národního parku zahájila kácení, aniž byly vyjasnÄ›ny ekologické a právní argumenty. Proti sobÄ› stojí protichůdná stanoviska Správy NPÅ  na stranÄ› jedné a mnoha organizací a odborníků – napÅ™. Stínové vÄ›decké rady NPÅ , komise pro životní prostÅ™edí Akademie vÄ›d ÄŒR či PřírodovÄ›decké fakulty Jihočeské univerzity – na stranÄ› druhé. O objasnÄ›ní situace žádá dokonce Evropská komise. Blokáda brání nevratným krokům, a tak získává čas na patÅ™ičné projednání toho, co mÄ›lo být projednáno již dávno. Nejdřív by mÄ›l promlouvat zdravý rozum a argumenty, teprve pak motorové pily.

Pokračování »

Žádný komentář