Generální stávkou za svržení vlády!

17.7.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Antikapitalistické hnutí, RIO Česko

proti vlade
  • Současné reformy tvrdÄ› postihnou vÄ›tÅ¡inu obyvatelstva, zamÄ›stnance, studenty, nezamÄ›stnané a handicapované spoluobčany. Je jim nutné zabránit za každou cenu!
  • Vláda od reforem nikdy neodstoupí, bude je prosazovat za každou cenu, včetnÄ› případné korupce (jako v případÄ› Kristýny Kočí) a ohýbáním ústavy (schvalování reforem ve stavu legislativní nouze). Jediná cesta, jak zabránit reformám, je pád vlády.
  • RIO vidí jediné Å™eÅ¡ení ve vytvoÅ™ení silného protivládního hnutí, jehož jádro bude ukotveno v rámci dÄ›lnického hnutí. RIO se v rámci svých skromných možností snaží tomuto cíli aktivnÄ› napomáhat.
  • Nevidíme v tuto chvíli žádný přínos v zakládání nových politických stran a hnutí. Vhodná doba k tomuto kroku jeÅ¡tÄ› nenazrála a pÅ™edčasné pokusy tímto smÄ›rem proto končí neúspÄ›chem.
  • RIO upíná své stÅ™ednÄ›dobé snažení k cíli o zorganizování úspěšné časovÄ› neomezené generální stávky ke svržení vlády a k okamžitým novým volbám zcela bez volebních kampaní.

Prohlášení RIO

Praha 15. 7. 2011

Žádný komentář

Zanechte komentář

Jméno a email jsou vyžadované (email se nezobrazuje).