Regionální volby v Argentině: zvolení kandidátů Dělnické levicové fronty v provincii Neuquén uvítali pracující a levicoví aktivisté z celé země!

30.6.2011 10.00
V rubrice Aktuálně, Latinská Amerika, Antikapitalistické hnutí

FITMezinárodní revoluční organizace RIO úzce spolupracuje s Trockistickou frakcí ÄŒtvrté internacionály (TF-ÄŒI), organizací, která čerpá svou sílu nejen ze své relativní velikosti (tisíce členů), ale hlavnÄ› z dlouhodobÄ› ukotvených pozic v rámci dÄ›lnického hnutí zejména Latinskoamerických zemí. Argentinská sekce TF-ÄŒI se nazývá PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas – Socialistická dÄ›lnická strana) a v Äervnu 2011 zaznamenala úspÄ›ch v regionálních volbách.

PTS spolu s dalšími dvÄ›ma organizace Partido Obrero a Izquierda Socialista postavila do voleb společnou kandidátku sjednocené revoluční levice s názvem DÄ›lnická levicová fronta – Frente de Izquierda y los Trabajadores (zkrácenÄ› FIT). Nejvyššího zisku 4 % dosáhla koalice FIT v provincii Neuquén na stÅ™edozápadÄ› Argentiny u hranic s Chile. Neuquén je prosperující a silnÄ› industrializovaný region, zejména s důlním a ropným průmyslem. Regionální kandidátka FIT obdržela více než 10 400 hlasů.

Na získané pozici v regionálním parlamentu se bÄ›hem čtyÅ™letého volebního období postupnÄ› vystřídají čtyÅ™i členové FIT. Jedním z nich bude i Alejandro López, vůdce dÄ›lníků v továrnÄ› Zanon, která je nejznámÄ›jším příkladem pÅ™evzetí výroby pod dÄ›lnickou samosprávu. Rotace funkcí zvolených zástupců je jedním ze základních požadavků revoluční levice, aby se zmenÅ¡il prostor pro korupci a odcizení zvolených zástupců od zbytku Å™adových členů.

Další ze čtveÅ™ice zvolených, Christian Castillo, volební lídr PTS, pÅ™ivítal tento politických úspÄ›ch slovy: „Je to vítÄ›zství hned na tÅ™ech frontách. Za prvé, získané pozice budou spravovány na základÄ› dÄ›lnických principů, takže naÅ¡i reprezentanti budou pobírat ten samý plat, jako mÄ›li pÅ™edtím v továrnÄ›, kde pracovali. Zbytek platu darují na podporu dÄ›lnických bojů. Na získané pozici se pak budou postupnÄ› střídat jednotliví pÅ™edstavitelé DÄ›lnické levicové fronty.

Byl jsem rovněž svÄ›dkem druhého vítÄ›zství, když jsem se zúčastnil závÄ›rečného pÅ™edvolebního shromáždÄ›ní v Neuquénu, které bylo zakončením masivní politické kampanÄ›, která vybízela k vÄ›tší bojovnosti stovky dÄ›lníků a mladých lidí. Na shromáždÄ›ní byla cítit obrovská podpora, kterou si bÄ›hem deseti let tvrdých bojů vybudovali členové DÄ›lnické levicové fronty, zejména mezi pracujícími v továrnÄ› Zanon.

A tÅ™etí velký úspÄ›ch, kterého jsme dosáhli v Neuquénu bÄ›hem naší kampanÄ›, je zviditelnÄ›ní reakčnosti vlády Cristiny Fernandezové, jejímž cílem bylo zabránit naší organizaci kandidovat ve volbách. Už samotná kandidatura tak je vítÄ›zství dosažené na základÄ› udržení politické nezávislosti pracujících na vládÄ›, na pro-státních stranách a organizacích. Jedná se o významný krok vpÅ™ed pro další období DÄ›lnické levicové fronty a získávání podpory pracujících a levicových aktivistů, kteří dennodennÄ› konfrontují moc šéfů, vlády i odborové byrokracie.“

RIO nepodporuje slučování radikálnÄ›-levicových organizací do koalic, pokud to znamená programové ústupky a opuÅ¡tÄ›ní revolučního programu, tak jako to pÅ™edvádí francouzská NPA a jí podobné organizace. DÄ›lnická levicová fronta je ale jiný příklad, proto má naÅ¡i plnou podporu a proto ji srdečnÄ› gratulujeme k tomuto historickému úspÄ›chu.

Roman, RIO

Jeden komentář

jm

1.8.2011 12.20.

Myslím, že to, co se odehrálo v Latinské Americe za posledních deset let, je pravdÄ›podobnÄ› nejvíc vzruÅ¡ující a nejpozitivnÄ›jší vývoj na celém svÄ›tÄ›" Noam Chomsky

http://www.czechfre­epress.cz/…ric­ke-domino

Jedna z knih, která by nemÄ›la chybÄ›t v knihovnÄ› žádného levičáka čtoucího Å¡panÄ›lsky nebo anglicky , je inspirativní čtení Sin patron – stories from Argentinas Worker-Run Factories. Napsáno a poprvé vydáno argentinským vydavatelským a aktivistickým kolektivem ,,Lavaca collective”.
PÅ™edmluvu k anglickému vydání v Haymarket Books napsali Naomi Klein a Avi Lewis, tvůrci filmu The Take .

http://www.you­tube.com/watch?…

http://www.soc­sol.cz/…o-i-bez-sefu

Zanechte komentář

Jméno a email jsou vyžadované (email se nezobrazuje).