Může dát levice revoluci znovu na pořad dne? (2. část)

26.7.2008 10.18
V rubrice Antikapitalistické hnutí

Tento článek je druhou částí proslovu Marka Hoskissona na závÄ›rečném zasedání na nedávné víkendové Å¡kole skupiny Permanent Revolution, hojnÄ› navÅ¡tívené odborovými a dÄ›lnickými militanty. Mark Hoskisson je uznávaný dlouholetý odborový pracovník a tajemník odborové rady v Liverpoolu. Ve svém příspÄ›vku se vÄ›nuje současné Å¡patné situaci levice v Británii, neschopnosti poučit se ze svých chyb, analyzovat příčiny minulých neúspÄ›chů. Na místo prázdných schémat boje za “nové dÄ›lnické strany” a vytváření volebních aliancí manévrovaných ze zákulisí etablovanými organizacemi usilujícími pouze o rekrutování nových členů do svých Å™ad,  vyzvedává nutnost dlouhodobé práce uvnitÅ™ odborů a na pracoviÅ¡tích a budování demokratického dÄ›lnického hnutí Å™adových členů zahrnující otevÅ™ené a transparentní socialistické hnutí.

Pokračování »

Žádný komentář

Může dát levice revoluci znovu na pořad dne? (1.část)

25.7.2008 20.52
V rubrice Antikapitalistické hnutí

Tento článek je první částí proslovu Marka Hoskissona na závÄ›rečném zasedání na nedávné víkendové Å¡kole skupiny Permanent Revolution, hojnÄ› navÅ¡tívené odborovými a dÄ›lnickými militanty. Mark Hoskisson je uznávaný dlouholetý odborový pracovník a tajemník odborové rady v Liverpoolu. Ve svém příspÄ›vku se vÄ›nuje současné Å¡patné situaci levice v Británii, neschopnosti poučit se ze svých chyb, analyzovat příčiny minulých neúspÄ›chů. Na místo prázdných schémat boje za “nové dÄ›lnické strany” a vytváření volebních aliancí manévrovaných ze zákulisí etablovanými organizacemi usilujícími pouze o rekrutování nových členů do svých Å™ad,  vyzvedává nutnost dlouhodobé práce uvnitÅ™ odborů a na pracoviÅ¡tích a budování demokratického dÄ›lnického hnutí Å™adových členů zahrnující otevÅ™ené a transparentní socialistické hnutí.

Pokračování »

Žádný komentář

Antikomunismus

22.7.2008 15.15
V rubrice Kultura

Co je to antikomunismus?

Pokračování »

8 komentáře

Česká pravice ostře pro radar!

20.7.2008 19.34
V rubrice Americká základna

Máme zde další vydání sebraných blábolcitátů české pravice. Tentokrát se tak či onak vztahují k okolnostem kolem příjezdu americké ministrynÄ› Riceové a podepsání vlastizrádné smlouvy o americkém radaru. Tato smÄ›ska neuvěřitelnÄ› stupidních pseudoargumentů, nevybíravých útoků vůči odpůrcům americké militaristické koule a vyložených nepravd vypovídá o tom, že českým radaromilům zdá se schází Klvaňa, jenž po svém debaklu v roli propagátora radaru se opÄ›t činí jako tabákový lobbista. Projevuje se to tím, že jako kdyby každý z nich hrál souboj s jiným radaromilem o to, kdo je nejvÄ›tším bojovníkem pro radar, kdo je nejproameriÅ¡tÄ›jší rektální alpinista, kdo je nejrusofóbnÄ›jší, kdo dokáže co nejpoklesleji pomluvit iniciativu Ne základnám i 70% občanů odmítajících radar.

Pokračování »

Jeden komentář

Omluva? A za co?!

18.7.2008 14.27
V rubrice Archiv

PrávÄ› v tÄ›chto dnech doÅ¡lo k zdánlivÄ› nepatrné, nicménÄ› zaznamenánihodné události. Na schůzce francouzského ministra zahraničí s jeho rakouskou kolegyní ve Vídni, se francouzský šéf diplomacie, Bernarad Kouchner, vyjádÅ™il ve smyslu, že lituje popravy ex-královny Marie Antoinetty, dcery habsburské císaÅ™ovny Marie Terezie, bÄ›hem velké francouzské revoluce v Å™Ã­jnu 1793. Å lo jen o malé diplomatické gesto, omluvu po 215 letech od gilotinování. Na druhou stranu, je tu jakýkoliv důvod, proč se omlouvat?

Pokračování »

15 komentáře

Masové stávky v Peru: zvoní neoliberalismu umíráček?

17.7.2008 19.50
V rubrice Latinská Amerika, Dělnické boje

9. července se v ulicích Peru objevily desetitisíce dÄ›lníků a rolníků coby součást národní stávky. Stávka byla svolána na protest proti pravicové hospodářské politice prezidenta Alana Garcíi. Navzdory Å¡estiletému ekonomickému boomu (hospodářství rostlo v roce 2007 o 9%) žije 50% obyvatel stále pod hranicí chudoby a z politiky Garcíovy vlády prosperují jen nadnárodní společnosti plundrující přírodní bohatství zemÄ›, zejména doly. Stávka byla rovněž svolána na protest proti vysokým životním nákladům a kruté represi používané vládou a úřady proti celé Å™adÄ› masových hnutí, která v nÄ›kolika posledních mÄ›sících otřásala zemí.

Pokračování »

Žádný komentář

Kozí dráha – další oběť modré mafie?

13.7.2008 22.10
V rubrice Domácí dění

Dráha č. 132 z OldÅ™ichova u Duchcova do Děčína byla pro veÅ™ejnost slavnostnÄ› otevÅ™ena 2. října 1871. Po mnoho desetiletí sloužila pÅ™epravÄ› osob a také nákladů, zejména uhlí z dolů kolem Litvínova, Duchova a Teplic do labského přístavu v DěčínÄ›. Ačkoliv její původní název byl Dráha duchovno-podmokelská, již po generace ji místí označují jako Kozí dráhu, neboÅ¥ pasoucí se kozy v okolí tratÄ› prý v minulosti mnohokrát způsobily nucené zastavení vlaku. Svérázná lokálka, jejíž trasa pÅ™ekonává neobvykle velké pÅ™evýšení, je od konce minulého roku bez osobní dopravy. Na jejím místÄ› chtÄ›jí postavit dálniční pÅ™ivaděč. PÅ™ežije? Pokračování »

Žádný komentář

Zrada vládnoucí třídy nesmí projít! Boj proti radaru pokračuje!

10.7.2008 23.57
V rubrice Americká základna

8. červenec 2008 je dnem, který se zapíše do historie ÄŒeské republiky černým písmem. Jako již tolikrát v minulosti se vládnoucí třída rozhodla jít proti zájmům pracujících této zemÄ›, proti přání vÄ›tÅ¡iny občanů, proti svobodÄ› lidu. Dokončila dílo zrady, které započala ve chvíli, kdy v utajení a konspiraci pÅ™ipomínající chování zločince pÅ™ipravila za zády veÅ™ejnosti plán cizí vojenské přítomnosti na naÅ¡em území. Navzdory názoru vÄ›tÅ¡iny občanů, který byl cynicky obejit zamlčením této klíčové otázky ve volbách 2006 (na čemž se společnÄ› dohodly ÄŒSSD, ODS a KDU-ÄŒSL) a potlačením následného masového volání po referendu, rozhodla vládnoucí moc pod tlakem administrativy amerického impéria, že radar musí dostat zelenou.

Pokračování »

Žádný komentář